M E L I CH A R O V O   V L A S T I V Ě D N É   M U Z E U M  V   U N H O Š T I
pazourková dýka
  Dr. Beneše 1, 273 51 Unhošť, tel.: 312 698 683, 702 008 908, e-mail: muzeum@muunhost.cz, infocentrum@muunhost.cz
 

Melicharovo vlastivědné muzeum sídlí v budově bývalé radnice čp.1. Jeho sbírkový fond je tvořen archeologickými nálezy z Unhoště a přilehlého regionu, cechovními památkami a předměty k dějinám řemesel, dějinám literatury a divadla, sbírkou obrazů regionálních umělců nebo dokumenty k dějinám města. V prvním patře budovy naleznete malou vlastivědnou expozici, prostory v přízemí slouží jako galerie pro pořádání výstav. Probíhají zde přednášky pro školy i veřejnost a v budově se nachází Informační centrum města Unhoště - nabídku nových suvenýrů pro rok 2017 si můžete prohlédnout zde ->.

AKTUALNĚ V MUZEU - LISTOPAD 2017:

VÝSTAVA OBRAZŮ ADÉLY HUDCOVÉ - 9. 11. - 25. 11. 2017
Paní Hudcová tvoří své obrazy technikou zvanou "enkaustika", jejíž původ sahá až do antiky a znamená malování horkým voskem. Díky moderním technologiím získala enkaustika ve 20. století oblibu u široké veřejnosti a patří k úžasným kreativním formám malířství.
Výstavu lze využít i vrámci našich programů pro školy, jako doplnění hodin výtvarné výchovy. Koupí vybraných obrazů můžete navíc přispět dětem ze ZŠ Unhošť na záchranu netopýrů (viz NETOPÝŘI V PRŮJEZDU).


VÝSTAVA NETOPÝŘI V PRŮJEZDU - 16. 11. - 25. 11. 2017
Děti ze ZŠ v Unhošti kreslily, malovaly a vyráběly netopýry, aby tak pomohly záchranné stanici NYCTALUS. Dobrovolný příspěvek na netopýry můžete vložit do pokladničky v městském informačním centru v Melicharově vlastivědném muzeu. Váš finanční příspěvek bude věnován Ekocentru Nyctalus (Jasmínová 2665/29, Záběhlice, Praha 106 00) na účet pro záchranu a péči o nalezené, zraněné a hendikepované netopýry.

STAVBA BETLÉMA - 25. 11. 2017 od 9:00
pokud máte čas a dobrou vůli pomoci s tradiční stavbou betléma, kontaktujte nás prosím do 16. listopadu (nejlépe tohoto roku) prostřednictvím: e-mailu: muzeum@muunhost.cz ; telefonicky na čísle: 312 698 683 nebo osobně v době návštěvních hodin na adrese: Melicharovo vlastivědné muzeum, Dr. Beneše 1, Unhošť.
Sraz účastníků bude na Václavském nám v sobotu 25. 11. v 9 hodin.

PŘEDNÁŠKA - 29. 11. 2017 od 18:00 v prvním patře muzea
Zveme vás na mykologickou přednášku Jiřího Véleho
VZÁCNÉ NÁLEZY HUB ZA OBDOBÍ 2015-2016.
Vstup volný.

VÝSTAVA BETLÉMY V MUZEU - 30. 11. 2017. - 6. 1. 2018
Tradiční vánoční výstava betlémů z dílny nejen J. Horné a M. Dandy a dětských výtvarných prací s vánoční tématikou. Prodejní výstava výtvarných děl regionálních výtvarnic M. Vodičkové, H. Foglové a M. Blažkové v termínu od 30. 11. do 9. 12. 2017. Součástí výstavy je burza knih.
Vernisáž 30. listopadu 2017 od 18:00 v přízemí muzea. Na vernisáži vystoupí žáci ZUŠ v Unhošti pod vedením paní učitelky Lucie Kokešové. 

 

AKTUALIZOVÁNO: 17.2. 2016, e-mail to webmaster, © Melicharovo vlastivědné muzeum v Unhošti