M E L I CH A R O V O   V L A S T I V Ě D N É   M U Z E U M  V   U N H O Š T I
pazourková dýka
  Dr. Beneše 1, 273 51 Unhošť, tel.: 312 698 683, 702 008 908, e-mail: muzeum@muunhost.cz, infocentrum@muunhost.cz
 

Melicharovo vlastivědné muzeum sídlí v budově bývalé radnice čp.1. Jeho sbírkový fond je tvořen archeologickými nálezy z Unhoště a přilehlého regionu, cechovními památkami a předměty k dějinám řemesel, dějinám literatury a divadla, sbírkou obrazů regionálních umělců nebo dokumenty k dějinám města. V prvním patře budovy naleznete malou vlastivědnou expozici, prostory v přízemí slouží jako galerie pro pořádání výstav. Probíhají zde přednášky pro školy i veřejnost a v budově se nachází Informační centrum města Unhoště - nabídku nových suvenýrů pro rok 2018 si můžete prohlédnout zde ->.


AKTUALNĚ V MUZEU - Červen 2018:

VÝSTAVA MĚSTEM, KRAJINOU, PŘÍRODOU
10. 5. - 28. 6. 2018
Srdečně vás zveme na prodejní výstavu obrazů a keramiky volného sdružení PAV (Pražských amatérských výtvarníků).

PRO ŠKOLY: Chcete dětem zpestřit hodinu výtvarné výchovy? Vezměte je k nám do muzea na výstavu Městem, krajinou, přírodou, mohou se inspirovat a tvořit přímo v naší galerii. Podložky na malování formátu A4 nebo A3 zapůjčíme, ostatní výtvarné potřeby si žáci donesou vlastní, je nutné se předem (telefonicky, e-mailem) objednat, max počet žáků ve skupině je 30.

PRO ŠKOLY: PASOVÁNÍ NA PÍSAŘE
Zveme všechny prvňáčky na program Tajemství písma. Vycházíme z doprovodného programu k výstavě Cyril mudřec a Method mnich (fotografie z výstavy naleznete v sekci AKCE 2009-2014), která byla v roce 2014 zapůjčena do našeho muzea z Pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze. Žáci si vyzkouší psaní husím brkem, psaní na voskové a břidlicové tabulky, luštění nápisů v hlaholici, popovídáme si o misi Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Součástí programu je promítání.
Délka trvání: cca 60 minut
Maximální počet žáků: 30
Na program je nutné se předem (telefonicky, e-mailem) objednat.


 

 

AKTUALIZOVÁNO: 17.2. 2016, e-mail to webmaster, © Melicharovo vlastivědné muzeum v Unhošti