M E L I CH A R O V O   V L A S T I V Ě D N É   M U Z E U M  V   U N H O Š T I
pazourková dýka
  Dr. Beneše 1, 273 51 Unhošť, tel.: 312 698 683, 702 008 908, e-mail: muzeum@muunhost.cz, infocentrum@muunhost.cz
 

Melicharovo vlastivědné muzeum sídlí v budově bývalé radnice čp.1. Jeho sbírkový fond je tvořen archeologickými nálezy z Unhoště a přilehlého regionu, cechovními památkami a předměty k dějinám řemesel, dějinám literatury a divadla, sbírkou obrazů regionálních umělců nebo dokumenty k dějinám města. V prvním patře budovy naleznete malou vlastivědnou expozici, prostory v přízemí slouží jako galerie pro pořádání výstav. Probíhají zde přednášky pro školy i veřejnost a v budově se nachází Informační centrum města Unhoště - nabídku nových suvenýrů pro rok 2017 si můžete prohlédnout zde ->.

AKTUÁLNĚ V MUZEU - ŘÍJEN 2017:

VÝSTAVA SOKOL 1887 - 2017 - 21. 9. 2017. - 29. 10. 2017
Tělocvičná jednota Sokol Unhošť srdečně zve na výstavu "Sokol 1887 - 2017 (130 let od založení místního Sokola a 110 let od postavení sokolovny v Unhošti)".
Vernisáž 21. září 2017 od 18:00 v přízemí muzea.


VÝTVARNÉ HRÁTKY V MUZEU - 14. 10. 2017 od 10:00 v prvním patře muzea
První výtvarné hrátky z cyklu "Unhošť za 100 let"
Inspirujeme se probíhající výstavou a technikou koláže tvoříme návrh sokolovny pro budoucnost - jaká bude její náplň, podoba, zařízení...a bude v roce 2117 ještě vůbec stát?
Poplatek 150,-Kč (lektorské služby a materiál, vhodné pro děti od 6 let, rezervace míst nutná na tel.: 739 040 532.

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD 2017:

VÝSTAVA OBRAZŮ ADÉLY HUDCOVÉ - 9. 11. 2017. - 25. 11. 2017
Paní Hudcová tvoří své obrazy technikou zvanou "enkaustika", jejíž původ sahá až do antiky a znamená malování horkým voskem. Díky moderním technologiím získala enkaustika ve 20. století oblibu u široké veřejnosti a patří k úžasným kreativním formám malířství.
Vernisáž 9. listopadu 2017 od 18:00 v přízemí muzea.


KURZY LIDOVÉ TVORBY - 4. 11. 2017 od 9:45 v prvním patře muzea
Tvoření s Jarkou Hornou. Na listopadovém kurzu budeme vyrábět slaměné ozdoby.


 

 

AKTUALIZOVÁNO: 17.2. 2016, e-mail to webmaster, © Melicharovo vlastivědné muzeum v Unhošti