M E L I CH A R O V O   V L A S T I V Ě D N É   M U Z E U M  V   U N H O Š T I
pazourková dýka
  Dr. Beneše 1, 273 51 Unhošť, tel.: 312 698 683, 702 008 908, e-mail: muzeum@muunhost.cz, infocentrum@muunhost.cz
 

Melicharovo vlastivědné muzeum sídlí v budově bývalé radnice čp.1. Jeho sbírkový fond je tvořen archeologickými nálezy z Unhoště a přilehlého regionu, cechovními památkami a předměty k dějinám řemesel, dějinám literatury a divadla, sbírkou obrazů regionálních umělců nebo dokumenty k dějinám města. V prvním patře budovy naleznete malou vlastivědnou expozici, prostory v přízemí slouží jako galerie pro pořádání výstav. Probíhají zde přednášky pro školy i veřejnost a v budově se nachází Informační centrum města Unhoště - nabídku nových suvenýrů pro rok 2018 si můžete prohlédnout zde ->.


AKTUALNĚ V MUZEU - DUBEN 2018:

VÝTVARNÉ HRÁTKY V MUZEU - MLYNÁŘSKÝ OBRÁZEK Z BARVENÉ MOUKY
7. 4. 2018 OD 10:00


POPLATEK 150 Kč (zahrnuje veškerý materiál a lektorské služby).
REZERVACE míst pro účastníky je nutná na tel.: 739 040 532 nebo e-mailu: nyvltova@chyne.net. (pro děti od 6 let, mladší mohou tvořit s pomocí dospělého doprovodu, maximální počet dětí ve skupině je 10).

MLYNÁŘSKÁ VÝSTAVA
22. 3. - 30. 4. 2018
Srdečně vás zveme na výstavu Putování po mlýnech - mlynářství na unhošťsku ve vzpomínkách Karla Bočka, posledního vyučeného mlynáře v Unhošti.

KURZ LIDOVÉ TVORBY
21. 4. 2018 OD 9:45

Kurz lidové tvorby s Jarkou Hornou. Budeme vyrábět brože, šperky a jiné užitečné a pěkné věci ze zbytků kůže.
POPLATEK 30 Kč (Příspěvek na materiál).


 

 

AKTUALIZOVÁNO: 17.2. 2016, e-mail to webmaster, © Melicharovo vlastivědné muzeum v Unhošti