M E L I CH A R O V O   V L A S T I V Ě D N É   M U Z E U M  V   U N H O Š T I
pazourková dýka
  Dr. Beneše 1, 273 51 Unhošť, tel.: 312 698 683, 702 008 908, e-mail: muzeum@muunhost.cz, infocentrum@muunhost.cz
 

Melicharovo vlastivědné muzeum sídlí v budově bývalé radnice čp.1. Jeho sbírkový fond je tvořen archeologickými nálezy z Unhoště a přilehlého regionu, cechovními památkami a předměty k dějinám řemesel, dějinám literatury a divadla, sbírkou obrazů regionálních umělců nebo dokumenty k dějinám města. V prvním patře budovy naleznete malou vlastivědnou expozici, prostory v přízemí slouží jako galerie pro pořádání výstav. Probíhají zde přednášky pro školy i veřejnost a v budově se nachází Informační centrum města Unhoště - nabídku nových suvenýrů pro rok 2017 si můžete prohlédnout zde ->.


AKTUALNĚ V MUZEU - LEDEN - ÚNOR 2018:

VÝTVARNÉ HRÁTKY V MUZEU - MASOPUST - 20. 1. 2017. OD 10:00
Na lednových hrátkách budeme vyrábět věnec zdobený masopustními růžičkami, součástí dílničky bude promítání a povídání o tradičních masopustních maskách. POPLATEK 150 Kč (zahrnuje veškerý materiál a lektorské služby). REZERVACE míst pro účastníky je nutná na tel.: 739 040 532 nebo e-mailu: nyvltova@chyne.net (pro děti od 6 let, mladší mohou tvořit s pomocí dospělého doprovodu, maximální počet dětí ve skupině je 10).

RYBÁŘSKÁ VÝSTAVA 15. 2. - 15. 3. 2018
Srdečně vás zveme na výstavu ke 120. výročí založení rybářského spolku v Unhošti.
Vernisáž 15. 2. 2018 od 18:00 hodin.


 

 

AKTUALIZOVÁNO: 17.2. 2016, e-mail to webmaster, © Melicharovo vlastivědné muzeum v Unhošti