M E L I CH A R O V O   V L A S T I V Ě D N É   M U Z E U M  V   U N H O Š T I
pazourková dýka
  Dr. Beneše 1, 273 51 Unhošť, tel.: 312 698 683, 702 008 908, e-mail: muzeum@muunhost.cz, infocentrum@muunhost.cz
 

Melicharovo vlastivědné muzeum sídlí v budově bývalé radnice čp.1. Jeho sbírkový fond je tvořen archeologickými nálezy z Unhoště a přilehlého regionu, cechovními památkami a předměty k dějinám řemesel, dějinám literatury a divadla, sbírkou obrazů regionálních umělců nebo dokumenty k dějinám města. V prvním patře budovy naleznete malou vlastivědnou expozici, prostory v přízemí slouží jako galerie pro pořádání výstav. Probíhají zde přednášky pro školy i veřejnost a v budově se nachází Informační centrum města Unhoště - nabídku nových suvenýrů pro rok 2017 si můžete prohlédnout zde ->.

AKTUÁLNĚ V MUZEU:

PŘEDNÁŠKA OSTROSTŘELCI - 20. 9. 2017 od 18:00 v prvním patře muzea
Zveme vás na přednášku PhDr. Josefa Dolejšího"Ostrostřelecký sbor v Unhošti a 180. výročí jeho založení."
Vstup volný.

VÝSTAVA SOKOL 1887 - 2017 - 21. 9. 2017. - 29. 10. 2017
Tělocvičná jednota Sokol Unhošť srdečně zve na výstavu "Sokol 1887 - 2017 (130 let od založení místního Sokola a 110 let od postavení sokolovny v Unhošti)".
Vernisáž 21. září 2017 od 18:00 v přízemí muzea. 

 

AKTUALIZOVÁNO: 17.2. 2016, e-mail to webmaster, © Melicharovo vlastivědné muzeum v Unhošti