M E L I CH A R O V O   V L A S T I V Ě D N É   M U Z E U M  V   U N H O Š T I

  Dr. Beneše 1, 273 51 Unhošť, tel.: 702 008 908, e-mail: muzeum@muunhost.cz, infocentrum@muunhost.cz
 
NABÍDKA INFORMAČNÍHO CENTRA

V našem informačním centru obdržíte mapy Unhoště a okolí zdarma, mapy klubu českých turistů, pohlednice, turistické známky, štítky na hole, nálepky a vizitky, magnetky, zpravodaj KAMELOT, propagační materiály vztahující se k regionu.

NOVINKY ROKU 2018:

Pohlednice Kostel sv. Petra a Pavla v Unhošti
cena Kč 5,-/ks

Výroční turistická vizitka 100. let ČSR 1918-2018
cena Kč 20,-/ks

Turistická vizitka Melicharovo vlastivědné muzeum
cena Kč 12,-/ks

Pohlednice Poutní cesta Hájek, 4 druhy, cena/ks
cena Kč 12,-/ks

Kniha M. Holečkové Dávnou vodní cestou za tajemstvím zlaté kačice, cena/ks
cena Kč 220,-/ks


 

AKTUALIZOVÁNO: 1. 9. 2014, e-mail to webmaster, © Melicharovo vlastivědné muzeum v Unhošti