M E L I CH A R O V O   V L A S T I V Ě D N É   M U Z E U M  V   U N H O Š T I

  Dr. Beneše 1, 273 51 Unhošť, tel.: 702 008 908, e-mail: muzeum@muunhost.cz, infocentrum@muunhost.cz
 
NABÍDKA INFORMAČNÍHO CENTRA

V našem informačním centru obdržíte mapy Unhoště a okolí zdarma, mapy klubu českých turistů, pohlednice, turistické známky, nálepky a vizitky, magnetky, zpravodaj KAMELOT, propagační materiály vztahující se k regionu, máme k dispozici veřejný internet zdarma.

NOVINKY ROKU 2017:

Štítky na turistické hole
cena Kč 35,-/ks

Pohlednice Proškův mlýn v Poteplí
cena Kč 5,-/ks

Pohlednice Putování krajinou s erby
cena Kč 7,-/ks

Pohlednice Pražská čára 1936-38
cena Kč 5,-/ks

Turistické magnetky Hrad Jenčov
cena Kč 30,-/ks


 

AKTUALIZOVÁNO: 1. 9. 2014, e-mail to webmaster, © Melicharovo vlastivědné muzeum v Unhošti