M E L I CH A R O V O   V L A S T I V Ě D N É   M U Z E U M  V   U N H O Š T I

  Dr. Beneše 1, 273 51 Unhošť, tel.: 702 008 908, e-mail: muzeum@muunhost.cz, infocentrum@muunhost.cz
 
BUDOUCNOST RYBNÍKA BULHAR

Kliknutím na obrázek se vám zobrazí v samostatném okně panel ve větším rozlišením.

BUDOUCNOST RYBNÍKA BULHAR

Budoucnost rybníka Bulhar

Budoucnost rybníka Bulhar

Historie a současnost

Historie a současnost

Výsadby

Výsadby

Cesty, mola, lávky

Cesty, mola,lávky

Altán - Ohniště

Altán - Ohniště

Lavičky, herní prvky, mobiliář

Lavičky, herní prvky, mobiliář

Cesta mokřadem

Cesta mokřadem

Etapizace

Etapizace

Závěrem

Závěrem


Své náměty a připomínky také můžete zasílat na: bulhar2013@seznam.cz, nebo také diskutovat na stránce: https://www.facebook.com/projektbulhar

Za vaše náměty do diskuze děkuji autoři studie


SEO
 

AKTUALIZOVÁNO: 1. 9. 2014, e-mail to webmaster, © Melicharovo vlastivědné muzeum v Unhošti